رئیس حزب لیبرال دموکرات

04اکتبر
فومیو کیشیدا به طور رسمی صدمین نخست وزیر ژاپن شد

فومیو کیشیدا به طور رسمی صدمین نخست وزیر ژاپن شد

پس از استعفای کامل کابینه سوگا، فومیو کیشیدا به طور رسمی به عنوان صدمین نخست وزیر ژاپن منصوب شد.