Saturday, 13 August , 2022

رئیس جمهور چین

ایران به ارتقای سطح همکاری‌های راهبردی با چین ادامه خواهد داد
پیام رئیسی به رئیس جمهور چین:

ایران به ارتقای سطح همکاری‌های راهبردی با چین ادامه خواهد داد

رئیس جمهور کشورمان گفت: ایران به ارتقای سطح همکاری‌های راهبردی با چین، تقویت ارتباطات برای افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف و تحکیم روابط ایران و چین ادامه خواهد داد.