رئیس جمهور دولت

22دسامبر
همکاری دولت و مجلس در مسیر حل مشکلات کشور ضروری است
رئیسی در جلسه هیات دولت:

همکاری دولت و مجلس در مسیر حل مشکلات کشور ضروری است

رئیس جمهور گفت: همکاری و هم‌افزایی دولت و مجلس در مسیر حل مشکلات کشورضروری است، مهمترین راهکار ایجاد این هم‌افزایی رابطین پارلمانی دستگاه‌های اجرایی هستند.