رئیس جمهور در تاجیکستان

18سپتامبر
۸ سند همکاری بین مقامات تهران و دوشنبه امضا خواهد شد
امیرعبداللهیان:

۸ سند همکاری بین مقامات تهران و دوشنبه امضا خواهد شد

وزیر خارجه کشورمان گفت: پس از دیدار روسای جمهور ایران و تاجیکستان ۸ سند همکاری بین مقامات دو کشور امضا خواهد شد.