Friday, 30 September , 2022

رئیس جمهور روسیه

گفتگوی پوتین و رئیسی درباره حمایت از احیای برجام

گفتگوی پوتین و رئیسی درباره حمایت از احیای برجام

کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه با همتای ایرانی خود تماس تلفنی گرفت و دو طرف درباره برجام گفتگو کردند.

آمریکا تلاش میکند باپنهان شدن پشت روسیه مردم خود را فریب دهد
پوتین:

آمریکا تلاش میکند باپنهان شدن پشت روسیه مردم خود را فریب دهد

رئیس جمهور روسیه امروز در سخنانی گفت: آمریکا تلاش می کند با پنهان شدن پشت روسیه، مردم خود را فریب دهد.

گفتگوی تلفنی روسای جمهور آمریکا و روسیه درخصوص مسئله ایران

گفتگوی تلفنی روسای جمهور آمریکا و روسیه درخصوص مسئله ایران

روسای جمهور آمریکا و روسیه در تماسی ویدئویی به گفت‌وگو درخصوص مسئله ایران هم پرداختند.

حضور داعش در افغانستان را برای منطقه و این کشور خطرناک می‌دانیم
رئیسی در تماس تلفنی با پویتن:

حضور داعش در افغانستان را برای منطقه و این کشور خطرناک می‌دانیم

رئیس جمهور گفت: حضور داعش در افغانستان را برای منطقه و این کشور خطرناک می‌دانیم که باید در مقابل خطرات این توطئه هوشیار باشیم.

لزوم حمایت از صلح و جلوگیری از خشونت در افغانستان
پوتین تاکید کرد؛

لزوم حمایت از صلح و جلوگیری از خشونت در افغانستان

رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با رئیس کمیسیون اروپا بر لزوم حمایت از صلح و جلوگیری از خشونت در افغانستان تأکید کرد.

رؤسای سازمان امنیت جمعی وجود داعش را بسیار خطرناک می‌ دانند
پوتین:

رؤسای سازمان امنیت جمعی وجود داعش را بسیار خطرناک می‌ دانند

رئیس جمهور روسیه گفت: رؤسای سازمان امنیت جمعی وجود داعش را بسیار خطرناک می‌دانند چراکه این سازمان (تروریستی) به طور قوی در افغانستان حضور دارد.

آمریکا قصد دارد با بازی‌ های سیاسی در مقام مدعی بایستد
رئیسی در گفتگو با پوتین:

آمریکا قصد دارد با بازی‌ های سیاسی در مقام مدعی بایستد

رئیس جمهور گفت: آمریکا قصد دارد با بازی‌های سیاسی و رسانه‌ای به جای نشستن در جایگاه مجرم، در مقام مدعی بایستد.