دیپلماسی

28نوامبر
دیپلماسی در دولت مردمی در خدمت منافع ملی است
سخنگوی دولت:

دیپلماسی در دولت مردمی در خدمت منافع ملی است

سخنگوی دولت تاکید کرد: دیپلماسی در دولت مردمی در خدمت منافع ملی است، با قرارداد گازی سه‌جانبه بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان معادل گاز پنج استان ایران تامین خواهد شد.