دیوان محاسبات

13اکتبر
روند بررسی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در مجلس
قالیباف در صحن علنی تشریح کرد؛

روند بررسی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در مجلس

رئیس مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره روند بررسی گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در مجلس پرداخت.

12اکتبر
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شد
از سوی بذرپاش؛

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور در جلسه علنی مجلس قرائت شد

گزارش تفریغ بودجه سال ۹۹ کل کشور در جلسه علنی مجلس توسط مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور قرائت شد.