دیوان عالی آمریکا

31دسامبر
کمیته تحقیقات درباره حمله به کنگره خواستار رد درخواست ترامپ شد

کمیته تحقیقات درباره حمله به کنگره خواستار رد درخواست ترامپ شد

هیئت نمایندگانی که مسئولیت تحقیق درباره حمله به کنگره آمریکا را دارد، خواستار رد درخواست رئیس‌جمهور سابق این کشور از سوی دیوان عالی شد.