دیمیتری پسکوف

12ژانویه
مقدمات سفر رئیس جمهور ایران به روسیه در حال انجام است
کرملین:

مقدمات سفر رئیس جمهور ایران به روسیه در حال انجام است

سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) اعلام کرد: مقدمات سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران به روسیه در حال انجام است.