دیرالزور سوریه

28ژوئن
حمله به پایگاه نظامی آمریکا در دیرالزور سوریه

حمله به پایگاه نظامی آمریکا در دیرالزور سوریه

خبرگزاری رسمی سوریه از حمله به پایگاه نظامی آمریکا در دیرالزور خبر داد.