دوپینگ

29ژوئن
اظهارات صالحی امیری درباره مثبت شدن تست دوپینگ ورزشکار المپیکی کشورمان

اظهارات صالحی امیری درباره مثبت شدن تست دوپینگ ورزشکار المپیکی کشورمان

رئیس کمیته ملی المپیک درباره مثبت شدن تست دوپینگ ورزشکار المپیکی کشورمان توضیحاتی را بیان کرد.