دولناد ترامپ

01سپتامبر
بایدن باید از ملت آمریکا و از تمام جهان در خصوص خروج از افغانستان عذرخواهی بکند
ترامپ:

بایدن باید از ملت آمریکا و از تمام جهان در خصوص خروج از افغانستان عذرخواهی بکند

رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا گفت: باید باید از ملت آمریکا و از تمام جهان در خصوص پایان حضور خود در افغانستان عذرخواهی بکند.