دولت جدید ایران

19جولای
دولت جدید ایران به زمانی برای آمادگی جهت از سرگیری گفتگو‌های وین نیاز دارد
میخائیل اولیانوف:

دولت جدید ایران به زمانی برای آمادگی جهت از سرگیری گفتگو‌های وین نیاز دارد

نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفت: دولت جدید ایران به زمانی برای آمادگی جهت از سرگیری گفتگو‌های وین نیاز دارد. چه مدت؟ کسی نمی‌داند. ما باید منتظر اطلاعیه رسمی تهران باشیم. هر چه زودتر، بهتر.