دهلی نو

13سپتامبر
دهلی نو میزبان ملاقات وزرای امور خارجه ایران و عربستان خواهد بود

دهلی نو میزبان ملاقات وزرای امور خارجه ایران و عربستان خواهد بود

منابع هندی اعلام کردند که دهلی نو میزبان ملاقات وزرای امور خارجه ایران و عربستان خواهد بود.