دفاتر پلیس +10

06جولای
دفاتر پلیس+10 (دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی)

دفاتر پلیس+10 (دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی)

خدماتی که در پلیس+10 ارائه می شود شامل خدمات وظیفه عمومی، کارت سوخت، گواهینامه رانندگی، گذرنامه و برخی موارد دیگر است.