دعا

07اکتبر
مهمترین اعمال سفارش شده در شب و روز اول ربیع الاول+ دعای اول ماه ربیع الاول

مهمترین اعمال سفارش شده در شب و روز اول ربیع الاول+ دعای اول ماه ربیع الاول

اولین روز از ماه ربیع الاول دارای آداب و اعمالی است که مهمترین آنها دعای مخصوص روز اول می باشد.