دستگاه قضا

14سپتامبر
اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است
محسنی اژه‌ای:

اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است

رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم هزینه‌ترین روش با آن برخورد شود.