دستاورد‌های صنعت هسته‌ای کشور

10نوامبر
توسعه فناوری‌های پیشرفته الزامی برای توسعه و پیشرفت کشور است
محمد اسلامی:

توسعه فناوری‌های پیشرفته الزامی برای توسعه و پیشرفت کشور است

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: توسعه فناوری‌های پیشرفته بویژه علوم و فناوری هسته ای، الزامی برای توسعه و پیشرفت کشور است.