دستاوردهای مقاومت

06اکتبر
مقاومت با واردات سوخت از ایران تحریم‌های آمریکا را درهم شکست
شیخ نعیم قاسم:

مقاومت با واردات سوخت از ایران تحریم‌های آمریکا را درهم شکست

معاون دبیرکل «حزب الله» لبنان در سخنانی گفت: مقاومت با واردات سوخت از ایران تحریم‌های آمریکا را درهم شکست.