Friday, 7 October , 2022

دریادار حسین خانزادی

آمادگی ناوشکن تمام ایرانی دنا برای اعزام به ماموریت دریانوردی
دریادار خانزادی خبر داد؛

آمادگی ناوشکن تمام ایرانی دنا برای اعزام به ماموریت دریانوردی

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: ناوشکن تمام ایرانی دنا جهت اعزام به ماموریت دریانوردی به سازمان رزم ناوگان سطحی منطقه سوم نیروی دریایی ارتش ملحق خواهد شد.

توجه ایران به همکاری‌های راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی است
دریادار خانزادی:

توجه ایران به همکاری‌های راهبردی منطقه‌ای و بین‌المللی است

فرمانده نیروی دریایی ارتش همکاری‌ها و پیمان‌های استراتژیک با کشورهای منطقه یا قدرت‌های بین‌المللی در حوزه دریانوردی اقیانوسی را از دیگر موضوعات مورد توجه ایران برشمرد و گفت: این ناوگروه توانایی این را دارد که چند بار دور زمین بچرخد بدون اینکه نیاز باشد برای سوخت‌گیری در جایی توقف کند.