Monday, 8 August , 2022

درگذشت ارشا اقدسی

مراسم خاکسپاری ارشا اقدسی ۲۲ مردادماه برگزار می شود

مراسم خاکسپاری ارشا اقدسی ۲۲ مردادماه برگزار می شود

مراسم خاکسپاری مرحوم ارشا اقدسی بدلکار سینما جمعه ۲۲ مردادماه ساعت ۱۰ صبح در قطعه هنرمندان بهشت زهرا برگزار می‌ شود.