درج قیمت تولید

24دسامبر
درج قیمت تولید بر روی ۱۴ قلم کالا الزامی شد
اتاق اصناف ایران:

درج قیمت تولید بر روی ۱۴ قلم کالا الزامی شد

اتاق اصناف ایران در راستای شفاف‌سازی قیمت از طریق درج قیمت تولید ۱۴ قلم کالا، دستورالعمل عرضه این اقلام را به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور اعلام کرد.