دبیر کل سازمان ملل متحد

10سپتامبر
همه کشور‌های جهان باید به گفتگو با طالبان ادامه دهند

همه کشور‌های جهان باید به گفتگو با طالبان ادامه دهند

دبیر کل سازمان ملل متحد گفت همه کشور‌های جهان باید به گفتگو با طالبان ادامه دهند و مانع از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان شوند.