Saturday, 21 May , 2022

دبیر کل حزب الله لبنان

قدس امروز بازگشته و شمشیری در غزه دارد/ ما بر معادله حمایت از قدس تاکید می کنیم
سید حسن نصرالله:

قدس امروز بازگشته و شمشیری در غزه دارد/ ما بر معادله حمایت از قدس تاکید می کنیم

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: قدس امروز بازگشته و شمشیری در غزه دارد. طی روزهای گذشته شاهد بودیم که نبرد قدس چگونه در ضمیر ملت فلسطین حاضر است.

ایران ثابت کرد که دوستانش را در شرایط دشوار رها نخواهد کرد
سید حسن نصرالله در دیدار با امیرعبداللهیان:

ایران ثابت کرد که دوستانش را در شرایط دشوار رها نخواهد کرد

دبیرکل حزب لبنان تاکید کرد: ایران ثابت کرد که متحد صادقی است که دوستانش را در شرایط دشوار رها نخواهد کرد.