دبیر ستاد مرکزی اربعین

13سپتامبر
برخی از اخبار بیانگر افزایش سهمیه ایران در راهپیمایی اربعین است
احمد محمدی فر:

برخی از اخبار بیانگر افزایش سهمیه ایران در راهپیمایی اربعین است

دبیر ستاد مرکزی اربعین گفت: برخی از اخبار بیانگر افزایش سهمیه ایران در مراسم راهپیمایی اربعین است، ولی هنوز چیزی به ما در این زمینه اعلام نشده است.