دبیر ستاد حقوق بشر

01نوامبر
واکنش غریب آبادی به سکوت مدعیان حقوق بشر به جنایات رژیم صهیونیستی

واکنش غریب آبادی به سکوت مدعیان حقوق بشر به جنایات رژیم صهیونیستی

غریب آبادی دبیر ستاد حقوق بشر با انتشار توییتی نسبت به سکوت مدعیان حقوق بشر به جنایات رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.