Sunday, 22 May , 2022

دبیر ستاد اربعین

مرز مهران فعلا برای بازگشت زائران باز است
احمد محمدی فر:

مرز مهران فعلا برای بازگشت زائران باز است

دبیر ستاد اربعین تاکید کرد: مرز مهران فعلا برای بازگشت باز است، اما ما در مرز شلمچه هم آمادگی‌هایی را ایجاد کردیم که چنانچه که عراق این مرز را هم باز کرد زائرین خدمات مناسب در اختیار داشته باشند.