Saturday, 13 August , 2022

دبیرکل سازمان ملل

با استخراج سوخت های فسیلی قبر خود را عمیق تر می کنیم
آنتونیو گوترش:

با استخراج سوخت های فسیلی قبر خود را عمیق تر می کنیم

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در روز رسمی افتتاح بیست و ششمین کنفرانس اقلیمی سازمان ملل موسوم به کاپ ۲۶ در گلاسکوی اسکاتلند یکی از تندترین هشدارها را درباره گرمایش زمین داد و گفت: “اعتیاد به سوخت‌های فسیلی بشر را لب پرتگاه سقوط برده است. زمان آن رسیده است که بگوییم، دیگر بس است. بس […]

باید اطمینان حاصل کنیم که همگان در سراسر دنیا به واکسن کرونا دسترسی دارند
آنتونیو گوترش:

باید اطمینان حاصل کنیم که همگان در سراسر دنیا به واکسن کرونا دسترسی دارند

دبیرکل سازمان ملل تا کید کرد: باید از این امر اطمینان حاصل کنیم که همگان در سراسر دنیا به واکسن کرونا دسترسی دارند.

نیاز داریم جامعه بین‌المللی حامی افغانستان باشد
آنتونیو گوترش:

نیاز داریم جامعه بین‌المللی حامی افغانستان باشد

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفت: اکنون افغانستان با یک فاجعه انسانی روبه‌رو است. ما نیاز داریم جامعه بین‌المللی حامی افغانستان باشد.

باید از کشور‌های همسایه افغانستان در زمینه پناهندگان حمایت شود
آنتونیو گوترش:

باید از کشور‌های همسایه افغانستان در زمینه پناهندگان حمایت شود

دبیرکل سازمان ملل در مصاحبه‌ای اعلام کرد: جامعه بین‌المللی باید از کشور‌های همسایه افغانستان در زمینه پناهندگان حمایت کند.