Thursday, 29 September , 2022

دبیرخانه شورایعالی

ایجاد تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مجلس
در دیدار نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس یازدهم با دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور تاکید شد؛

ایجاد تعامل و هم افزایی هرچه بیشتر بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و مجلس

رئیس فراکسیون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی امروز با حضور در محل دبیرخانه شورایعالی با «سعید محمد» دیدار و گفتگو کرد.