Thursday, 18 August , 2022

دانلود تلگرام

آپدیت تلگرام ۸.۴ / قابلیت ها و امکانات

آپدیت تلگرام ۸.۴ / قابلیت ها و امکانات

جدیدترین آپدیت تلگرام که دوازدهمین به روز رسانی امسال بشمار می آید، قابلیت هایی از جمله واکنش‌ها (Reactions)، ترجمه پیام، کد QR، متن مخفی (اسپویل) و موارد دیگر را داراست.