دانشگاه فرهنگیان

11ژانویه
باید سالانه ۲۵ هزار نفر وارد دانشگاه فرهنگیان شوند
احمد محمودزاده:

باید سالانه ۲۵ هزار نفر وارد دانشگاه فرهنگیان شوند

سرپرست سازمان مدارس و سازمان‌های غیردولتی گفت: باید سالانه ۲۵ هزار نفر وارد دانشگاه فرهنگیان شوند که در سال‌های اخیر اتفاق نیفتاده است.