دارو‌های کورتون

21نوامبر
توصیه‌های تغذیه‌ای هنگام مصرف کورتون/  چگونه از عوارض ناشی از مصرف کورتون پیشگیری کنیم؟

توصیه‌های تغذیه‌ای هنگام مصرف کورتون/ چگونه از عوارض ناشی از مصرف کورتون پیشگیری کنیم؟

مصرف دارو‌های کورتون با برخی غذا‌ها منجر به تداخلاتی می‌شود که از می‌تواند به صورت افزایش وزن در بدن ظاهر شود.