داروی گیاهی

17نوامبر
معرفی پنج داروی گیاهی برای درمان سرماخوردگی

معرفی پنج داروی گیاهی برای درمان سرماخوردگی

مصرف گیاهان دارویی مانند زنجبیل، نعناع، ریحان، روغن اوکالیپتوس و جوز هندی در درمان سرماخوردگی تاثیر به سزایی دارد.