Thursday, 11 August , 2022

خواب آلودگی

علل خواب آلودگی مداوم در طول روز/ مراقبت‌های پزشکی برای غلبه بر خواب آلودگی چیست؟

علل خواب آلودگی مداوم در طول روز/ مراقبت‌های پزشکی برای غلبه بر خواب آلودگی چیست؟

عوامل مختلفی می‌توانند باعث خواب آلودگی مداوم شوند و این موارد می‌تواند از شرایط روحی و انتخاب سبک زندگی تا شرایط پزشکی جدی متغیر باشند.