خدمات پرستاری

17دسامبر
تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت موقت تا پایان سال، اجرایی می‌کنیم
بهرام عین اللهی:

تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت موقت تا پایان سال، اجرایی می‌کنیم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: تعرفه گذاری خدمات پرستاری را به صورت «موقت» تا پایان سال، اجرایی می‌کنیم.

15دسامبر
قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول دی ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود
بهروز رحیمی:

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول دی ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری از اول دی ۱۴۰۰ اجرایی می‌شود.