Saturday, 21 May , 2022

خاورمیانه

یکی از برنامه‌ های ایران رسیدن به قدرت در خاورمیانه است
سید جواد ساداتی نژاد:

یکی از برنامه‌ های ایران رسیدن به قدرت در خاورمیانه است

وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران، رسیدن به قدرت در خاورمیانه است، اما فعلا سیاست گذاری درستی نداریم.