خانه‌های خالی

03اکتبر
جزئیات نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی اعلام شد

جزئیات نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی اعلام شد

سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: جزئیات نحوه اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص شد.

20سپتامبر
دی ماه اولین سری برگه‌ های مالیاتی خانه‌های خالی صادر می‌ شود
امیدعلی پارسا:

دی ماه اولین سری برگه‌ های مالیاتی خانه‌های خالی صادر می‌ شود

رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: دی ماه امسال اولین سری برگه های مالیاتی برای مالکان خانه‌های خالی ارسال می شود.