حوزه صنعتی ساختمان

20نوامبر
ساخت مسکن صنعتی در آینده نزدیک به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شود
امیر سرتیپ آشتیانی:

ساخت مسکن صنعتی در آینده نزدیک به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: در آینده نزدیک ساخت مسکن صنعتی به عنوان یک فرهنگ در کشور نهادینه شود.