حمید شاه آبادی

05اکتبر
معاون سیما درگذشت فتحعلی اویسی را تسلیت گفت

معاون سیما درگذشت فتحعلی اویسی را تسلیت گفت

معاون سیما در پیامی درگذشت فتحعلی اویسی بازیگر پیشکسوت را تسلیت گفت.