حمیدرضا غزنوی

24ژوئن
غزنوی مطرح کرد؛

ترخیص ۴۲۸ کانتینر لوازم خانگی با وجود ممنوعیت واردات

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: هم اکنون حدود ۲ میلیارد دلار از ۶ میلیارد دلار ارزش بازار لوازم خانگی کشور در اختیار کالاهای قاچاق قرار دارد.