Thursday, 18 August , 2022

حمیدرضا حاجی بابایی

ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ برای مردم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است/ مردم همچنان یارانه را دریافت می‌کنند
حمیدرضا حاجی بابایی:

ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ برای مردم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است/ مردم همچنان یارانه را دریافت می‌کنند

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۱ برای مردم ۴ هزار و ۲۰۰ تومان و برای دولت ۲۳ هزار تومان است. اما مردم همچنان یارانه را دریافت می‌کنند.

حمیدرضا حاجی‌ بابایی به عنوان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه انتخاب شد

حمیدرضا حاجی‌ بابایی به عنوان کمیسیون تلفیق لایحه بودجه انتخاب شد

حمیدرضا حاجی بابایی با ۲۵ رای به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق انتخاب شد.