Wednesday, 10 August , 2022

حمیدرضا جماعتی

قدرت سرایت زایی زیرسویه های اومیکرون بسیار بالا است
حمیدرضا جماعتی:

قدرت سرایت زایی زیرسویه های اومیکرون بسیار بالا است

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: بنظر می‌رسد که زیرسویه BA.۵ بیشتر از سایر زیرسویه های اومیکرون در کشور در گردش باشد.

پاندمی کرونا در ایران هنوز پایان نیافته است
حمیدرضا جماعتی:

پاندمی کرونا در ایران هنوز پایان نیافته است

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: پاندمی کرونا در ایران هنوز پایان نیافته چرا که متاثر از سایر کشورهای دنیا هستیم و هنوز در خیلی از کشورها، موارد ابتلا، بستری و فوت بیماران کرونایی وجود دارد

اعلام زمان تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای ۶۰ سال

اعلام زمان تزریق دُز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای ۶۰ سال

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا اعلام کرد: افراد بالای ۶۰ سال می‌توانند بعد از ۲۸ روز از تزریق دز دوم واکسن کرونا، دز اضافه را تزریق کنند.