حمله تروریستی

10آگوست
شهردار کربلا امروز هدف حمله تروریستی قرار گرفت

شهردار کربلا امروز هدف حمله تروریستی قرار گرفت

شهردار کربلا امروز و به هنگام سرکشی به محله «المعلمجی» برای رفع تخلفات، هدف حمله تروریستی قرار گرفت.