حقوق شهریور ماه بازنشستگان

19سپتامبر
آغاز واریز حقوق شهریورماه بازنشستگان کشوری از ظهر امروز

آغاز واریز حقوق شهریورماه بازنشستگان کشوری از ظهر امروز

صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: واریز حقوق شهریور ماه بازنشستگان کشوری از ظهر امروز آغاز شده است.