حضرت عیسی (ع)

22دسامبر
علاقه و ارادت ما به حضرت عیسی (ع) از مسیحیان کمتر نیست
آیت‌الله جنتی:

علاقه و ارادت ما به حضرت عیسی (ع) از مسیحیان کمتر نیست

دبیر شورای نگهبان گفت: علاقه و ارادت ما به حضرت عیسی (ع) اگر بیشتر از مسیحیان نباشد، کمتر نیست.