Thursday, 18 August , 2022

حسینعلی امیری

حسینی به جهت سابقه خود گزینه مناسبی برای معاون پارلمانی است
حسینعلی امیری:

حسینی به جهت سابقه خود گزینه مناسبی برای معاون پارلمانی است

حسینعلی امیری گفت: معاونت پارلمانی به جهت هماهنگی‌هایی با بقیه دستگاه‌ها ومجلس کارشبانه روزی درپیش دارد که حسینی به جهت سابقه خود گزینه مناسبی برای این کاراست.

دفاع از مظلومان از رسالت های مهم دستگاه قضایی است
حسینعلی امیری:

دفاع از مظلومان از رسالت های مهم دستگاه قضایی است

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: صیانت از کرامت انسانی و تلاش در جهت برقراری عدالت، تحقق حقوق شهروندی و همچنین دفاع از مظلومان نیز از رسالت های مهم دستگاه قضایی است.