حزب‌ الله لبنان

05جولای
امروز باید گفتمان رسانه‌ای متناسب با تهدید‌ها و چالش‌ها گسترش و تحول پیدا کند
سید حسن نصرالله:

امروز باید گفتمان رسانه‌ای متناسب با تهدید‌ها و چالش‌ها گسترش و تحول پیدا کند

دبیرکل جنبش حزب‌الله لبنان تاکید کرد: امروز باید گفتمان رسانه‌ای متناسب با تهدید‌ها و چالش‌ها گسترش و تحول پیدا کند و تهدید‌ها و چالش‌ها به فرصت تبدیل شود.