Friday, 7 October , 2022

حرم مطهر رضوی

برای ۷ قلم کالای اساسی‌ ۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد‌
قالیباف در مشهد:

برای ۷ قلم کالای اساسی‌ ۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شد‌

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در ۳ سال گذشته برای ۷ قلم کالای اساسی، ۴۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کردیم.

نخستین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور منتخب امشب پخش می شود
از حرم رضوی؛

نخستین گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور منتخب امشب پخش می شود

اولین گفت‌وگوی تلویزیونی آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور منتخب، امشب از حرم مطهر رضوی پخش می شود.