حراج الکترونیکی

31دسامبر
آغاز اولین حراج الکترونیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از فردا
فردا؛

آغاز اولین حراج الکترونیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از فردا

اولین حراج الکترونیکی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از تاریخ ۱۱ دی ماه آغاز می‌شود.