Friday, 7 October , 2022

حدیث پیامبر خدا (ص)

حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره پرخوری و دوری از معرفت

حدیث پیامبر اکرم (ص) درباره پرخوری و دوری از معرفت

حدیث پیامبر خدا (ص) درباره پرخوری کردن و دوری از معرفت را در گزارش زیر بخوانید.